Altijd van betekenis

Vanuit de leefwereld van wijkbewoners hen ondersteunen bij hun ontwikkeling 

'Wat jullie willen dat we doen' - is het antwoord op de vraag van bewoners


Stichting Stagehuis is ontstaan als burgerinitiatief in de Schilderswijk. En zo wordt er nog altijd gewerkt. Wat bewoners willen voor hun wijk, is waar het Stagehuis met haar vrijwilligers en stagiairs vorm aan geeft. Zo ontstonden al vele projecten rondom veiligheid, gezondheid en sport, kunst en cultuur en natuurlijk onderwijs voor bewoners in de Schilderswijk.


Doel

De stichting heeft als doel om vanuit de leefwereld van bewoners ondersteuning te bieden aan hun ontwikkeling tot bewuste, zelfredzame en veerkrachtige inwoners van de stad.


Werkwijze

Het Stagehuis is een betekenisvolle plek in de wijk. Bestuur, directie en vrijwilligers werken vanuit de presentiebenadering. Dat betekent dat zij uitgaan van gelijkheid tussen mensen, de focus leggen op positiviteit, kwaliteiten en kracht, en altijd bereikbaar zijn voor een ander. Met een open blik en aan de zijde van bewoners bieden zij ondersteuning. Dat kan een luisterend oor zijn, een stevig gesprek, een gerichte interventie, leuke en leerzame activiteiten of langdurige projecten. 


Deze werkwijze biedt bewoners de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Zo laten de vele voorbeelden in de Schilderswijk zien. Maar ook andere plekken kunnen met deze werkwijze van betekenis zijn. Stichting Stagehuis deelt graag haar kennis en ervaring met andere organisaties en professionals om zo ook van maatschappelijke meerwaarde te kunnen zijn.


Wil je meer weten over het Stagehuis, kijk dan op de website www.stagehuisschilderswijk.nl, LinkedIn of Instagram