Alleen maatschappelijk waarde - geen winst


Alle activiteiten vanuit Stichting Stagehuis worden gefinancierd met publiek geld: subsidies, fondsbijdragen en giften. Hierover verantwoorden wij ons graag en zijn we transparant over hoe dit geld besteed wordt. Het is tenslotte bedoeld om van betekenis te zijn voor de wijk, onze samenleving en bewoners die zich middels de activiteiten en projecten ontwikkelen. Stichting Stagehuis voldoet aan de eisen van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 


Stichting Stagehuis heeft als doel, zoals geformuleerd in de Statuten in art. 3, om vanuit de leefwereld van bewoners ondersteuning te bieden aan hun ontwikkeling tot bewuste, zelfredzame en veerkrachtige inwoners van de stad, zomede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Alle functies in het bestuur zijn onbezoldigd. Leden van het bestuur ontvangen conform de statuten van de stichting geen vergoeding voor hun inzet. Klik hier voor de statuten van Stichting Stagehuis. Stichting Stagehuis heeft geen personeel in dienst. Professionals worden ingezet middels opdrachtverstrekking per project of activiteit. Vrijwilligers ontvangen een vergoeding conform de actuele richtlijnen van de Belastingdienst.


Voor meer informatie over de ANBI status van Stichting Stagehuis, klik hier voor het publicatie formulier.

Heb je vragen over het jaarverslag of de financiering van onze projecten en activiteiten, neem dan gerust contact met ons op.

Klik hieronder voor:
- het jaarverslag en de jaarrekening 2021

- het jaarverslag en de jaarrekening 2022

- het beleidsplan 2022/2023

- het strategisch meerjarenplan 2022-2027 (versie oktober 2023)