Ons team


Alle activiteiten en projecten vanuit Stichting Stagehuis worden mogelijk gemaakt door een team van professionals, stagiairs en vrijwilligers.


Vrijwilligers en stagiairs op MBO, HBO en WO niveau van verschillende studierichtingen voeren samen de activiteiten uit. De stagiairs doen hiermee werkervaring op en kunnen zo hun opleiding afmaken. Bovendien krijgen zij de gelegenheid om breder te kijken dan hun eigen studierichting onder begeleiding van 3 personen: Yassine, Achraf & Anne-Frieda.


Yassine Abarkane is coördinator van Stagehuis Schilderswijk. Hij is een gediplomeerd maatschappelijk werker en werkt op projectbasis en vrijwillige inzet voor het Stagehuis. Yassine is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle activiteiten door het Stagehuis.


Achraf Abba was al heel lang vrijwilliger binnen het Stagehuis, maar levert sinds enkele jaren ook als gediplomeerd sociaal werker zijn bijdrage bij het begeleiden van stagiairs en projecten voor met name jonge Buurtbroeders (14/15 jaar).


Yassine en Achraf worden ondersteund door Anne-Frieda Neijenhuis, die ideeën en voorstellen samen met hem uitwerkt tot projectplannen, fondsenwerving heeft opgepakt en zorgt voor het opstellen van de verantwoordingen.


Daarnaast zijn er enkele oud stagiaires blijvend verbonden aan het Stagehuis en ontvangt Stagehuis Schilderswijk binnen haar netwerk van vele professionals veel steun en advies op het gebied van organisatieontwikkeling, bestuursvraagstukken, burgerinitiatieven, kunst, opvoeding en veiligheid. Van hun expertise wordt graag gebruik gemaakt en bestaat er een sterke, warme band tussen deze betrokken en ervaren professionals en het Stagehuis.